శాతవాహనులు

శాతవాహన పాలకులు - 1

శాతవాహన పాలకులు - 2

శాతవాహన పాలకులు -  గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి

శాతవాహన పాలకులు - 3

శాతవాహనుల పరిపాలనా విధానం

శాతవాహనుల కాలంలో  భాషా సారస్వతాలు

శాతవాహనుల కాలంలో  విద్యా విధానం, వాస్తు - శిల్ప కళలు

ఇక్ష్వాకులు

ఇక్ష్వాకులు - బౌద్ధానికి చేసిన సేవ

ఇక్ష్వాకుల కాలంలో వాస్తు శిల్పాలు

విష్ణు కుండినులు

విష్ణుకుండినులు-2

విష్ణుకుండినుల కాలం నాటి విశేషాలు 

వేములవాడ చాళుక్యులు

వేములవాడ చాళుక్యుల కాలంనాటి విశేషాలు 

కాకతీయులు

తొలి కాకతీయ రాజులు 

స్వతంత్ర కాకతీయులు

ప్రతాపరుద్రుడి కాలంలో జరిగిన తురుష్క దండయాత్రలు 

కాకతీయుల పరిపాలనా విధానం

కాకతీయుల కాలం నాటి  సాంఘిక పరిస్థితులు

కాకతీయుల కాలంలో ఆర్ధిక పరిస్థితులు

కాకతీయుల కాలం నాటి మత పరిస్థితులు 

కాకతీయల సాహిత్య సేవ

రేచర్ల పద్మనాయకులు 

రేచర్ల పద్మనాయకుల కాలం నాటివిశేషాలు

కుతుబ్ షాహీలు

కుతుబ్ షాహీలు-2

కుతుబ్ షాహీలు-3

కుతుబ్ షాహీలు-4

కుతుబ్ షాహీలు-5

అసఫ్జాహీలు - పూర్వ చరిత్ర

అసఫ్ జాహీ పాలకులు -నిజాం -ఉల్-ముల్క్

అసఫ్ జాహీ పాలకులు - నాసర్‌జంగ్

అసఫ్ జాహీ పాలకులు -  ముజఫర్‌జంగ్

అసఫ్ జాహీ పాలకులు - సలాబత్ జంగ్

అసఫ్ జాహీ పాలకులు - నిజాం అలీఖాన్

అసఫ్ జాహీ పాలకులు - సికిందర్ జా

అసఫ్ జాహీ పాలకులు - నాసిరుద్దౌలా

అసఫ్ జాహీ పాలకులు -  అఫ్జల్ఉద్దౌలా 

అసఫ్ జాహీ పాలకులు -  మహబూబ్ అలీఖాన్

అసఫ్ జాహీ పాలకులు -  ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్

సాలర్‌జంగ్-I  సంస్కరణలు

తెలంగాణలో సామాజిక- సాంస్కృతిక ఉద్యమాలు

నిజాంఆంధ్ర మహాసభలు 

తెలంగాణలో ఆది-హిందూ ఉద్యమాలు

హైదరాబాద్ రాజ్యంలో  గ్రంథాలయోద్యమం

నిజాం రాష్ట్రంలో వెలువడిన పత్రికలు

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-1

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-2

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-3

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-4

తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం-5

హైదరాబాద్ రాజ్యంలో రాజకీయ చైతన్యం - స్వాతంత్ర్య పోరాటం

హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ప్రజా ఉద్యమాలు

హైదరాబాద్ రాజ్యంలో మహిళా చైతన్యం

హైదరాబాద్ రాజ్యంలో క్విట్ ఇండియా 

భారత స్వాతంత్ర్య ఉత్సవాలను నిషేధించిన నిజాం