విపత్తు - ప్రాథమిక భావనలు

విపత్తులు - రకాలు - వర్గీకరణ

విపత్తులు - ప్రాథమిక పదాలు

తుఫాను

తుఫానుల వలన సంభవించే నష్టాలు - నివారణ చర్యలు

భూకంపాలు 

భారతదేశంలో భూకంప మండలాలు

భూకంపం సంభవించినపుడు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు 

భూకంపాలకు కారణాలు 

సునామి (Tsunami)

సునామీల చరిత్ర 

సునామీ లక్షణాలు, సంభవించే నష్టాలు

సునామీ ముందస్తు హెచ్చరికల జారీకి చేపట్టిన చర్యలు (Tsunami early warning system)

కరువు 

వడగాలులు

భూపాతాలు 

జాతీయస్థాయిలో విపత్తు నిర్వహణ, ఉపశమన చర్యలు చేపట్టే మంత్రిత్వ శాఖలు

భారత్ లో విపత్తు నిర్వహణ వ్యవస్థ

జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలు - అవి నెలకొని ఉన్న ప్రదేశాలు

అంతర్జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ  సంస్థలు

జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థ (National Disaster Management Authority - NDMA)

నేషనల్ పాలసీ ఆన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ (NPDM) - 2009

జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళిక (National Disaster Management Plan-NDMP)2016 

రసాయన విపత్తులు

సాంక్రమిక వ్యాధుల చట్టం లేదా అంటువ్యాధుల చట్టం -1897(Epidemic Diseases Act-1897)

హ్యోగో ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఫర్ యాక్షన్ 2005-15

సెండాయ్ ఒప్పందం 2015-2030

మానవ జీవనంపై విపత్తు యొక్క ప్రభావం

మానవ కారక విపత్తులు

మానవకారక విపత్తుల ప్రమాదాన్ని, ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు

అణు విపత్తులు

విపత్తు నిర్వహణలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం పాత్ర

విపత్తు నిర్వహణలో రిమోట్ సెన్సింగ్

విపత్తు సంసిద్ధతలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం పాత్ర 

విపత్తు ఉపశమనంలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం పాత్ర

విపత్తు ప్రతిస్పందనలో శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం పాత్ర