నగదు రహిత ఆర్థిక వ్యవస్థ

ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలి(సెజ్) (Special Economic Zone-SEZ)

కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా (Competition Commission of India)

కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా - సభ్యులు

కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా విధులు, సవాళ్లు

భారతదేశంలో నోట్లరద్దు

అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (International Monetary Fund-IMF)

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా

ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS), లక్షిత ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ(TPDS)

స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SIDBI)