ఉనికి, క్షేత్రీయ అమరిక

భారతదేశంతో సరిహద్దులు కలిగిన ఇతర దేశాలు

నైసర్గిక స్వరూపం - హిమాలయాలు

నైసర్గిక స్వరూపం - మైదానాలు

మృత్తికలు

భారతదేశ నదీ వ్యవస్థ

భారతదేశ ఖనిజ సంపద

భారతదేశంలో అణు విద్యుత్ 

భారతదేశంలోని జాతీయ పార్కులు - వన్యమృగ సంరక్షణ కేంద్రాలు - అవి నెలకొని ఉన్న ప్రదేశాలు

భారతదేశంలో గల ముఖ్యమైన నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు

భారతదేశంలోని  జలవిద్యుచ్చక్తి కేంద్రాలు

మహారత్న హోదా కలిగిన సంస్థలు

నవరత్న హోదా కలిగిన సంస్థలు